หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 19 งาน

1. พนักงานขับรถกองกลาง

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์
8.00 - 17.00 น. บวก ล่วงเวลา
วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เภสัชกร ฝ่ายผลิต

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

- ทำงานจันทร์-เสาร์
- 8.00 - 17.00 น.
วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. ผู้ช่วยนักเคมีวิเคราะห์ แผนก TM/QC

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

ไม่ระบุ วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เภสัชกร (R&D) จ.สมุทรปราการ

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

- ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์
- 8.00 - 17.00 น.
วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เภสัชกร (Validation) ฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

ทำวันจันทร์-วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. ช่างซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า) แผนกซ่อมบำรุง

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

ไม่ระบุ วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. พนักงานธุรการ แผนก PD

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ 8.00 - 17.00 น. วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. IT Support จ.สมุทรปราการ

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

ไม่ระบุ วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

ไม่ระบุ วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผู้แทนขาย แผนกขาย ร้านขายยา เขตกรุงเทพฯ

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

ไม่ระบุ วันที่ 10 ส.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. พนักงานขับรถส่งของ

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์
8.00 - 17.00 น. บวก ล่วงเวลา
วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ (EXPORT)

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

- ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์
- เวลา 8.00 - 17.00 น.
วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ช่างซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน) จ.สมุทรปราการ

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์
8.00 - 17.00 น.
วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. นักเคมีวิเคราะห์ แผนก QC

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

- ทำงานจันทร์-เสาร์
- 8.00 - 17.00 น.
วันที่ 24 ต.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เภสัชกร (R&D) จ.สมุทรปราการ

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

- ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์
- 8.00 - 17.00 น.
วันที่ 24 ต.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ จุลชีววิทยา แผนก QC

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
วันที่ 24 ต.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เภสัชกร (TM Section Head) แผนก TM

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

ทำวันจันทร์-วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
วันที่ 24 ต.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ผู้ช่วยนักเคมีวิเคราะห์ แผนก QC

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
วันที่ 24 ต.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. พนักงานเก็บเงิน เขตธนบุรี แผนกควบคุมสินเชื่่อ

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ

ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เข้างาน 8.00 - 9.00 น. วันที่ 24 ต.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี